План національної кампанії «Стоп насильству!»

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
від 1 грудня 2010 р. N 2154-р 
Київ 

Про затвердження плану заходів з проведення 
Національної кампанії «Стоп насильству!» 
на період до 2015 року 

1. Затвердити план заходів з проведення Національної кампанії 
«Стоп насильству!» на період до 2015 року, що додається. 

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, 
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити 
виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням. 

Прем’єр-міністр України М.АЗАРОВ 

Інд. 28 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 1 грудня 2010 р. N 2154-р 

ПЛАН 
заходів з проведення Національної кампанії 
«Стоп насильству!» на період до 2015 року 

1. Розробити і подати на розгляд Кабінету Міністрів України 
законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про 
попередження насильства в сім’ї». 

Мінсім’ямолодьспорт, інші 
центральні органи виконавчої 
влади. 

Грудень 2010 року. 

2. Забезпечити: 

1) розроблення: 

програми факультативних курсів, курсів за вибором, спецкурсів 
з питань запобігання насильству в сім’ї. 

МОН, Національна академія 
педагогічних наук за участю 
заінтересованих громадських 
та міжнародних організацій. 

Грудень 2010 р. — 2011 рік; 

навчальних програм з питань запобігання насильству в сім’ї 
для соціальних працівників та інших спеціалістів, які надають 
соціальні послуги. 

Мінсім’ямолодьспорт, 
Мінпраці, МВС. 

2011 рік; 

рекомендацій щодо проведення щорічної акції «16 днів проти 
насильства» в усіх регіонах. 

Мінсім’ямолодьспорт за участю 
заінтересованих громадських 
та міжнародних організацій. 

Грудень 2010 р. — 2011 рік; 

мінімальних стандартів соціальних послуг для осіб, що 
постраждали від насильства в сім’ї. 

Мінсім’ямолодьспорт, 
Мінпраці, МОЗ, МВС. 

2011-2012 роки; 

інформаційно-просвітницької програми з питань виховання 
гендерної культури та запобігання всім формам насильства в сім’ї 
для використання в позашкільній та позаурочній роботі 
загальноосвітніх навчальних закладів. 

МОН, Національна академія 
педагогічних наук. 

Грудень 2010 р. — 2012 рік; 

програми підготовки суддів до ведення справ, що пов’язані з 
насильством в сім’ї. 

Державна судова адміністрація 
(за згодою), Академія суддів 
(за згодою). 

Грудень 2010 р. — 2013 рік; 

2) проведення: 

серед засуджених осіб інформаційно-роз’яснювальної роботи, 
спрямованої на протидію усім формам насильства. 

Державний департамент з питань 
виконання покарань. 

Грудень 2010 р. — 2015 рік; 

спільних нарад з питань насильства в сім’ї з метою 
розроблення механізму взаємодії органів державної влади, установ 
та організацій. 

Мінсім’ямолодьспорт, Мінпраці, 
МВС, МОЗ. 

Грудень 2010 р. — 2015 рік; 

навчання для працівників Міністерства у справах сім’ї та 
молоді Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів у 
справах сім’ї, молоді та спорту обласних, Київської та 
Севастопольської міських держадміністрацій щодо здійснення 
заходів, передбачених Конвенцією ООН з ліквідації всіх форм 
дискримінації щодо жінок ( 995_207 ) та Факультативним протоколом 
995_794 ) до неї з коментарями. 

Мінсім’ямолодьспорт за участю 
заінтересованих громадських 
та міжнародних організацій. 

Грудень 2010 року; 

3) включення до навчальних планів закладів післядипломної 
освіти проведення навчальних семінарів з протидії насильству в 
сім’ї. 

Мінсім’ямолодьспорт, МВС, МОН, 
МОЗ, Адміністрація 
Держприкордонслужби, Генеральна 
прокуратура України (за згодою). 

Грудень 2010 р. — 2015 рік; 

4) видання тексту Конвенції ООН з ліквідації всіх форм 
дискримінації щодо жінок ( 995_207 ) та Факультативного протоколу 
995_794 ) до неї з коментарями. 

Мінсім’ямолодьспорт. 

Грудень 2010 року; 

5) виготовлення та розповсюдження соціальної реклами щодо 
запобігання насильству в сім’ї. 

Мінсім’ямолодьспорт, 
Держкомтелерадіо. 

Грудень 2010 р. — 2015 рік; 

6) проведення тренінгів та засідань за круглим столом для 
представників засобів масової інформації з метою формування 
культури гендерної рівності. 

Мінсім’ямолодьспорт, 
Держкомтелерадіо. 

Грудень 2010 р. — 2015 рік. 

3. Розробити і провести апробацію корекційних програм та 
підготувати методичні рекомендації для роботи з особами, які 
вчинили насильство в сім’ї; забезпечити перегляд корекційних 
програм і методичних матеріалів за результатами зазначеної 
апробації. 

Мінсім’ямолодьспорт, МВС, МОЗ 
за участю заінтересованих 
громадських та міжнародних 
організацій. 

Грудень 2010 року. 

4. Організувати роботу з особами, які вчинили насильство в 
сім’ї, за відповідними корекційними програмами. 

Мінсім’ямолодьспорт, МВС, МОЗ, 
Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська 
міські держадміністрації 
за участю заінтересованих 
громадських та міжнародних 
організацій. 

Грудень 2010 року. 

5. Створити і забезпечити ведення реєстру установ та 
організацій, діяльність яких спрямована на запобігання насильству 
в сім’ї. 

Мінсім’ямолодьспорт. 

Грудень 2010 р. — 2015 рік. 

6. Інформувати населення через засоби масової інформації про 
правові основи запобігання та протидії насильству в сім’ї і види 
допомоги особам, які потерпають від насильства в сім’ї. 

Мінсім’ямолодьспорт, Мін’юст, 
Держкомтелерадіо. 

Грудень 2010 р. — 2015 рік. 

7. Провести навчальні семінари з протидії насильству в сім’ї 
для працівників державних органів, установ та організацій, 
діяльність яких спрямована на запобігання насильству в сім’ї. 

Мінсім’ямолодьспорт, МОН, МВС, 
МОЗ, Генеральна прокуратура 
України (за згодою), 
Адміністрація 
Держприкордонслужби, 
Державний департамент з питань 
виконання покарань. 

Грудень 2010 р. — 2011 рік. 

8. Створити у бібліотеках постійно діючі тематичні виставки 
матеріалів з питань запобігання насильству в сім’ї. 

МКТ, Мінсім’ямолодьспорт, 
МОН. 

Грудень 2010 року.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *