Дискримінація за сексуальною орієнтацію та статевою ознакою. Рекомендація 1915 (2010)

Дискримінація за сексуальною орієнтацію та статевою ознакою Рекомендація 1915 (2010) 1.       Посилаючись на Резолюцію 1728 (2010), Парламентська Асамблея вітає рекомендацію

Читать далее

Дискримінація за сексуальною орієнтацію та статевою ознакою. Резолюція 1728 (2010)

Дискримінація за сексуальною орієнтацію та статевою ознакою Резолюція 1728 (2010) 1. Парламентська асамблея звертає увагу, що сексуальна орієнтація є глибинною частиною

Читать далее

Рекомендація CM/Rec(2010)5 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам «Про заходи з боротьби проти дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації або ґендерної ідентичності»

Рекомендація CM/Rec(2010)5 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам «Про заходи з боротьби проти дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації або ґендерної ідентичності» Ухвалена

Читать далее

РЕКОМЕНДАЦИЯ CM/REC(2010)5 КОМИТЕТА МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ О МЕРАХ ПО БОРЬБЕ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ ПО ПРИЗНАКУ СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ИЛИ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

РЕКОМЕНДАЦИЯ CM/REC(2010)5 КОМИТЕТА МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ О МЕРАХ ПО БОРЬБЕ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ ПО ПРИЗНАКУ СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ИЛИ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Читать далее