Письмо по концепции криминальной юстиции для несовершеннолетних

Президенту України

Віктору Федоровичу Януковичу

Міністру юстиції України

Лавриновичу Олександру Володимировичу

Копії:

Голові богословсько-канонічної комісії при

Священному Синоді УПЦ МП

Архієпископу Львівському і Галицькому Августину

Народному депутату України

Колесниченко Вадиму Васильовичу

Народному депутату України

Найдьонову Андрію Михайловичу

 

Від членів Громадської ради при

Міністерстві юстиції України

та громадських організацій України

 

Вих. №11/03-17 від 17.03.2011

 

 

ЗВЕРНЕННЯ

В порядку Закону України «Про об`єднання громадян»,

Закону України «Про звернення громадян»

Згідно із планом роботи Міністерства юстиції України на І квартал 2011 року, в березні 2011 Міністерством юстиції має бути розроблений Указ Президента України «Про схвалення Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні». Ця концепція має дуже важливе суспільне значення, результати її впровадження будуть мати наслідки в майбутньому для всього суспільства. Ми занепокоєні тим що ця концепція розробляється в умовах закритості, без врахування думки суспільства.

Суть питання:

16.03.2010 року Міністерство юстиції видало наказ №198/7 щодо створення робочої групи по розробці проекту Концепції розвитку ювенальної юстиції в Україні. Однак, відомо про негативне відношення до такого проекту Української православної Церкви, багатьох інших конфесій, широких кіл наукової громадськості, які вважають її підривом інституту сім’ї, оскільки вона може призвести до нечуваного досі незаконного втручання державних чиновників у приватне життя мільйонів українських родин. Адже, система ювенальної юстиції у Франції, де вона існує найдовше в світі, привела до небувалого зросту молодіжної злочинності та демографічної кризи, хоча її прихильники й обіцяли, що все буде зовсім навпаки. І це не дивно, адже завдяки ній правопорушники до 18 років залишаються фактично безкарними навіть за важкі тілесні ушкодження та підпали автомобілів відбуваючись профілактичними бесідами та невеликими штрафами. їх також заохочують до написання доносів на своїх батьків, причому батько й мати можуть бути позбавлені своїх прав на дитину навіть за «психологічний тиск» або ненадання кишенькових грошей.

Після тиску громадськості, серії мітингів та спеціальної постанови Священного Синоду УПЦ про негативне відношення Церкви до ювенальної юстиції, після хвилі критики на адресу Міністерства юстиції в ЗМІ, було змінено назву, але не суть Концепції. Було скасовано Наказ Мінюсту № 198/7 та видано Наказ від 27.05.2010 року № 491/7 про створення робочої групи по розробці проекту Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, де незважаючи на зміну назви, знову вводяться у суспільстві певні ювенальні технології.

Ми розділяємо занепокоєння щодо стану злочинності серед молоді в Україні тому
29.11.2010 року на адресу Міністерства юстиції України від ГО «Батьківський комітет Луганщини» було направлено текст проекту Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, а також аналітичні матеріали до проекту (копії додаються в додатках). Проект зазначеної Концепції пропонувався як альтернативний до запропонованого Міністерством юстиції України проекту від 08.11.2010 року.

Листом від 06.01.2011 року № 21771-0-33-10-22 заступник міністра юстиції В.В. Лутковська повідомила заявника про те, що альтернативний текст концепції отримано та буде враховано при підготовці нормативно-правового акту (копія відповіді додається)

Звертаємо вашу увагу на те, що лист вказаної громадської організації, а також лист ГО «Здорова нація» (м. Дніпропетровськ), яка направила аналогічні пропозиції міністерству був поданий відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 996 від 03 листопада 2010 року «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (у подальшому – «Постанова»), пункт 19 якої передбачає, що усі пропозиції, які надходять від громадських організацій підлягають оприлюдненні на сайті «Громадянське суспільство і влада». Також відповідно до частини 6 пункту 19 вказаної постанови в ході проведення круглих столів за участю громадських організацій в обов’язковому порядку ведеться протокол, у якому відображаються усі пропозиції та зауваження, що надійшли в ході обговорення. Вказаний протокол відповідно до частини 7 пункту 19 постанови підлягає оприлюдненню.

Як свідчать вивчені нами матеріали, Міністерство юстиції України не забезпечило належне виконання вказаних вимог нормативно-правового акту, зокрема:

 1. В порушення пункту 19 Постанови Міністерством юстиції України не було забезпечено оприлюднення альтернативної пропозиції щодо змін Концепції розвитку кримінальної юстиції, що надійшли у письмовому вигляді від ГО «Здорова нація», ГО «Батьківський комітет Луганщини» на вказаному сайті.
 2. Міністерством юстиції України не було оприлюднено протокол проведення круглого столу, що проводився 08 листопада 2010 року на тему «Консультації з громадою щодо реформування кримінальної юстиції для неповнолітніх», тому громадськість, що не приймала участь у ньому не змогла ознайомитись із змістом висловлених зауважень, а представники громадських організацій, які здійснили такі зауваження не змогли проконтролювати, чи були ці зауваження належним чином зафіксовані та взяті до уваги організаторами круглого столу.
 3. ГО «Здорова нація» та ГО «Батьківський комітет Луганщини» разом із альтернативним текстом Концепції направили на адресу Міністерства юстиції України інформаційний запит в порядку Закону України «Про інформацію», Закону України «Про обєднання громадян», Закону України «Про звернення громадян», — із проханням надати для належного вивчення в порядку процедури громадського обговорення, — матеріали та документи, обов’язковість наявності яких передбачена Постановою, а саме: розроблений план заходів з організації та проведення обговорення; зібрану та проаналізовану Міністерством інформацію про оцінку громадськістю ефективності запропонованого органом виконавчої влади шляху вирішення питання; інформаційні, аналітичні та інші матеріали, які були опрацьовані Міністерством юстиції при виробленні моделі кримінальної юстиції для неповнолітніх, яка береться за основу для розробки проекту нормативно-правового акту, який обговорюється — для надання відповідних зауважень громадськості; сформовані експертні пропозиції щодо альтернативного вирішення питання; інформаційне повідомлення, яке відповідає вимогам пункту 15 постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики». Нажаль, Міністерство юстиції України не направило на адресу зазначених громадських організації, які приймали участь у роботі круглого столу 08.11.2010 року – жодного із запитуваних матеріалів.
 4. ГО «Здорова нація» та ГО «Батьківський комітет Луганщини» направили до Міністерства юстиції України письмовий запит із проханням: надати усі зауваження та пропозиції, які були надані учасниками обговорення проекту «Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» — для їх опрацювання та вироблення альтернативного варіанту Концепції, яка відповідає баченню громадськості стосовно вказаного питання; надати копії протоколів конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зустрічей з громадськістю, які повинні були складатись відповідно до вимог пункту 19 постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», постанови Кабінету Міністрів України від 06 січня 2010 року № 10, які проводились стосовно «Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» та Указу Президента України, яким пропонується її затвердження. Нажаль, Міністерство юстиції України не виконало вимоги інформаційного запиту громадських організацій та не направила вказані матеріали.

Згідно із пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» № 996 від 03.11.2010 консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.

Пункт 3 зазначеної постанови передбачає, що проведення консультацій з громадськістю має сприяти налагодженню системного діалогу органів виконавчої влади з громадськістю, підвищенню якості підготовки рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень.

Відповідно до пункту 7 Постанови громадські, релігійні, благодійні організації, професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства України (далі — інститути громадянського суспільства), можуть ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не включених до орієнтовного плану, шляхом подання відповідних пропозицій громадській раді або безпосередньо органу виконавчої влади.

У разі коли пропозиція щодо проведення консультацій з громадськістю з одного питання надійшла не менше ніж від трьох інститутів громадянського суспільства, які діють на відповідній території, такі консультації проводяться обов’язково.

Враховуючи те, що Міністерством юстиції України не забезпечило проведення належних консультацій із громадськістю із питання прийняття Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, вважаємо за потрібне розпочати нові консультації із громадськістю із питання прийняття «Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні», для чого,

ПРОСИМО:

 1. Вважати проведене обговорення із громадськістю по питанню ухвалення «Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» неповним та поверховим, без належного розгляду пропозицій та зауважень громадських організацій, та без забезпечення реалізації принципів публічності обговорення та оприлюднення усіх пропозицій.
 2. Вважати це звернення ініціативою громадських інститутів, які його підписали – по проведенню консультацій із громадськістю по питанню ухвалення «Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» — в порядку, передбаченому пунктом 7 постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» N 996 від 03.11.2010.
 3. Розпочати процедуру консультацій із громадськістю по питанню ухвалення «Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» відповідно до порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» N 996 від 03.11.2010.
 4. Призначити новий круглий стіл із питання ухвалення «Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні», на якому надати слово для доповіді авторам альтернативного проекту Концепції у кількості часу, достатній для висловлення усіх зауважень та пропозицій.
 5. Забезпечити виконання інформаційних запитів ГО «Здорова нація» та ГО «Батьківський комітет Луганщини» — та надати повний обсяг запитаних матеріалів, у тому числі протоколів круглих столів, конференцій, тощо, із питань обговорення проекту Концепції, які проводились раніше, а також усі запитані інші матеріали.
 6. Забезпечити розміщення на сайті Міністерства юстиції України та сайті «Громадянське суспільство і влада» усіх інформаційних матеріалів стосовно проекту Концепції, у тому числі альтернативної Концепції, що була направлена зазначеними вище громадськими організаціями, протоколів заходів громадських консультації, звітів про проведення консультацій із громадськістю.
 7. Голову богословсько-канонічної комісії при Священному Синоді УПЦ МП Архієпископа Львівського і Галицького Августина, Народних депутатів України Колесниченко В.В. та Найдьонова А.М. просимо залучитися з метою здійснення належного контролю за виконанням Міністерством юстиції України вищевказаних вимог.

ДОДАТКИ:

 1. Копія звернення ГО «Здорова нація» №10/11-10 від 10.11.2010 – 3 стор.
 2. Копія звернення ГО «Здорова нація» №27/11-10 від 27.11.2010 – 1 стор.
 3. Копія звернення ГО «Батьківський комітет Луганщини» №29/12 від 29.11.2010 – 1 стор.

Матеріали, перелічені в пп. 4-7, були надіслані в Міністерство юстиції України у вигляді додатків до вищевказаних звернень:

 1. Альтернативний варіант розділів 1-2 «Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» від 13.11.2010 року – 4 стор.
 2. Зауваження та пропозиції Зауваження та пропозиції до «Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» від 14.11.2010 року – 4 стор.
 3. Порівняльна таблиця «Зауваження та пропозиції до «Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні», запропонованої Міністерством юстиції України до обговорення. Зауваження та пропозиції подаються для врахування Міністерством юстиції та розміщення на його офіційному сайті, а також на сайті «Громадянське суспільство і держава» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» – 9 стор.
 4. Аналітичне дослідження: «Мотивации современной подростковой преступности как фактор препятствия ювенальному примирению с жертвой и освобождения несовершеннолетнего от наказания» – 12 стор.
 5. Копія відповіді Міністерства юстиції України № 21771-0-33-10-22 від 06.01.2011 року

 

 

Адреса для кореспонденції: _______________________.

 

 

 

 

ПІДПИСИ ЗАЯВНИКІВ:

 

Член громадської ради при Міністерстві юстиції України від Благодійної організації «Погляд у майбутнє» Вініченко Юрій Петрович
Член громадської ради при Міністерстві юстиції України від Громадської організації “Відновлення” Ступаков Артем Миколайович
Член громадської ради при Міністерстві юстиції України від Молодіжної громадської організації «Проти течії» Акімова Ольга Стефанівна
Член громадської ради при Міністерстві юстиції України від Громадської організації “Здорова нація” Скворцов Олександр Олексійович
Член громадської ради при Міністерстві юстиції України від
Благодійної організації «Дияконія»
Жук Світлана Вікторівна
Член громадської ради при Міністерстві юстиції України від Релігійної громади Макаріївської парафії УПЦ у Шевченківському районі м. Києва Межвинська Ганна Михайлівна
Член громадської ради при Міністерстві юстиції України від
Громадської організації “Всеукраїнське православне педагогічне товариство”
Софійчук Владислав Миколайович

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *