Проект із зміцнення та захисту прав жінок і дітей в Україні

www.coe.int/economiccrime

Проект із зміцнення та захисту прав жінок і дітей в Україні 

— Короткий опис проекту —

 

Назва проекту:              Проект із зміцнення та захисту прав жінок і дітей в Україні

Зона проекту                 Україна

Кошторис:                      €1 200 000

Фінансування:               Європейська комісія (90%) і Рада Європи (10%)

Реалізація:                    Рада Європи (Генеральний директорат прав людини та правових питань / Директорат з питань співпраці / Відділ з питань економічної злочинності)

Тривалість:                   24 місяці (1 вересня 2008 р. – 30 вересня 2010 р.)

 

ІСТОРІЯ ПИТАННЯ І ОБҐРУНТУВАННЯ

 

Утвердження рівності прав і можливостей жінок і чоловіків та утвердження прав дітей є засадничими європейськими цінностями, і вони закріплені в низці формальних зобов’язань. Україна в цій царині підписала більшість міжнародних угод, які також мають підтримку з боку ЄС та ратифіковані всіма державами-членами. Оцей ряд конвенцій і договорів творить систему координат для майбутньої роботи щодо прав жінок і дітей, визначає спрямування дій у галузі гармонізації законодавства, а також правозастовних заходів. Завдяки масштабним дослідженням і опитуванням, що їх в останні десять років проводили під орудою інших донорів, а також цілій низці дрібніших проектів, було сформовано надійну базу відомостей про наявні прогалини.

 

Стаття 24 української Конституції гарантує жінкам і чоловікам рівні права, так само як і право жінки суміщати роботу й материнство. Окрім того, Україна – учасниця всіх найголовніших міжнародних конвенцій про права жінок і дітей. Проте ще залишається ліквідувати чималу різницю, з одного боку, між зобов’язаннями, зафіксованими в законах і Конституції, і реальним життям жінок і дітей, з другого боку. Наявність такої різниці українська держава дедалі більше визнає, починаючи з січня 2005 року.

 

Одне з головних завдань пропонованого проекту полягає в тому, щоб, узявши стратегічний курс, докладніше з’ясувати проблеми і потреби, що мають стосунок до прав жінок і дітей, на які належатиме зважати, аби Україна могла виконати свої зобов’язання за відповідними міжнародно-правовими документами. Проект спрямовано на з’ясування низки потреб, зокрема на потребу забезпечення гендерної рівності та виконання положень Соціальної хартії (недискримінація, насильство щодо жінок), захисту прав дітей (дитяча праця, жорстоке поводження й насильство щодо дітей), а також захист дітей, зокрема від ризиків торгівлі людьми й сексуальної експлуатації.

ЦІЛІ, НАСЛІДКИ І ЗАХОДИ

Ціль Проект має на меті з’ясувати і підвищити відповідність законодавства та практики, що існують в Україні у царині гендерної рівності і прав дітей, та посприяти запобіганню сексуальній експлуатації дітей й насильству над ними відповідно до Соціальної хартії (переглянутої), Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації і сексуального насильства та інших відповідних європейських і міжнародних документів.
Наслідок 1 Розширено практичні знання й досвід щодо стандартів та необхідних реформ, дотичних до гендерної рівності, прав дітей і схожої проблематики у світлі Соціальної хартії (переглянутої)
Цільова група Верховна Рада, уряд, суди, прокуратура й відповідні виконавчі відомства
Захід 1.1 2 тренінги щодо стандартів гендерної рівності, закріплених у Соціальній хартії (переглянутій), та поглиблення загальної поінформованості щодо Договору для ключових суб’єктів.
Захід 1.2 Міжнародна конференція щодо стандартів Соціальної хартії (переглянутої) та інших відповідних міжнародно-правових документів
Захід 1.3 Семінар з питань стандартів прав дітей Соціальної хартії (переглянутої) та інших відповідних міжнародно-правових документів
Захід 1.4 Семінар з питань стандартів прав жінок Соціальної хартії (переглянутої) та інших відповідних міжнародно-правових документів
Захід 1.5 Переклад матеріалів, пов’язаних із Хартією, зокрема витягів із практики Європейського комітету соціальних прав
Наслідок 2 Здійснено порівняльно-правове дослідження міри, до якої українське законодавство відповідає європейським стандартам, й визначено потреби в удосконаленні, пов’язані із судовим переслідуванням та запобіганням насильству, спрямованому проти жінок і дітей.
Цільова група Народні депутати, міністерство юстиції, посадові особи органів влади відповідного рівня (загальнодержавний, обласний, місцевий), представники судів та відповідних судових чи квазісудових органів, а також, коли доречно, представники громадянського суспільства
Захід 2.1 Перша ознайомча місія експертів РЄ з метою з’ясування стану справ і нормативно-правової, проведення співбесід та обговорень із ключовими суб’єктами
Захід 2.2

 

Друга оцінювальна місія з метою аналізу законодавства та інституційної структури і обговорення з ключовими суб’єктами попередніх результатів дослідження сумісності
Захід 2.3 Надання на підставі дослідження сумісності рекомендацій щодо політики, інституційних і законодавчих питань, дотичних до чинного законодавства, механізмів реалізації і практики, у світлі вимог Соціальної хартії (переглянутої) та інших європейських і міжнародних правових документів
Наслідок 3 У рамках чинної нормативно-правової бази створено нові сценарії для здійснення переслідування та профілактики насильства проти жінок і дітей.
Цільова група Міністерство юстиції, міністерство внутрішніх справ, міністерство у справах сім’ї, молоді і спорту, міністерство праці і соціальних відносин, соціальні служби
Захід 3.1 Правова експертиза чинного законодавства і законопроектів щодо переслідування насильства проти жінок
Захід 3.2 Семінар з питань законодавства щодо переслідування насильства проти жінок з метою його створення чи вдосконалення
Захід 3.3 Правова експертиза чинного законодавства і законопроектів щодо переслідування насильства проти дітей
Захід 3.4 Семінар з питань законодавства щодо переслідування насильства проти дітей з метою його створення чи вдосконалення
Наслідок 4 Переглянуто й реформовано наявну нормативно-правову базу, політику й механізми боротьби з сексуальною експлуатацією і насильством проти дітей у світлі стандартів, установлених Конвенцією Ради Європи з захисту дітей проти сексуальної експлуатації і сексуального насильства (CETS 201).
Цільова група Секретаріат Президента, ВРУ, Мін’юст; суди; прокуратура; міліція (спецпідрозділи); служби охорони здоров’я та соціального забезпечення; НУО та агенції-виконавці
Захід 4.1 Розробка національної стратегії захисту дітей проти сексуальної експлуатації і насильства, включно з законодавчим і інституційним сектором (суди і прокуратура)
Захід 4.2 Оцінка чинного законодавства і аналіз практики органів внутрішніх справ і суду в справах про сексуальну експлуатацію і насильство над дітьми
Захід 4.3 Міжнародна конференція з заходів захисту дітей у світлі Конвенції Ради Європи з захисту дітей проти сексуальної експлуатації і сексуального насильства (CETS 201)
Захід 4.4 Проведення 3 навчальних семінарів з питань нормопроектування щодо застосування міжнародних стандартів, пов’язаних з Профілактичними і попереджувальними заходами та Допомогою постраждалим, передбаченими Конвенцією, та представлення рекомендації щодо вдосконалення
Захід 4.5 Проведення 2 навчальних семінарів з питань нормопроектування щодо застосування міжнародних стандартів, пов’язаних з матеріальним кримінальним правом, та представлення рекомендації щодо вдосконалення
Захід 4.6 Проведення 2 навчальних семінарів з питань нормопроектування щодо застосування міжнародних стандартів, пов’язаних з Розслідуванням, судовим переслідуванням і кримінально-процесуальним правом та представлення рекомендації щодо вдосконалення
Захід 4.7 Проведення 1 міждисциплінарного семінару з питань спеціальними і координуючими органами, Програмами і заходами втручання, спрямованими на захист дітей і профілактику сексуальної експлуатації та насильства щодо них та представлення рекомендації щодо вдосконалення
Захід 4.8 Семінар з питань комплексних правових питань щодо зв’язку кіберзлочинності з дитячою порнографією з метою сексуальної експлуатації і насильства

 

БЕНЕФІЦІАРІЇ/ ПАРТНЕРИ

 

Секретаріат Президента

Верховна Рада

Міністерство праці та соціальної політики

Міністерство у справах сім’ї, молоді і спорту

Міністерство юстиції

Судова влада – судді

Прокуратура

Органи внутрішніх справ

Органи охорони здоров’я і соціальних служб

Професійні групи (лікарі, середній медперсонал, педагоги, психологи, соціальні працівники, журналісти)

НУО та інші форуми

ЗМІ і журналісти

 

ОЧІКУВАНИЙ ВПЛИВ

 

Прийняття і реалізація необхідних стандартів і реформ, стосовних до прав жінок і дітей та питань у світлі Соціальної хартії (переглянутої) та Конвенції Ради Європи з захисту дітей проти сексуальної експлуатації і сексуального насильства, та інших європейських і міжнародних правових документів;

 

Удосконалення законодавства й наявність підготовлених працівників в тих правових і адміністративних галузях, що є необхідні для забезпечення відповідності стандартам переглянутої Соціальної хартії, дотичним до прав жінок і дітей й захисту їх від насильства;

 

Цілісний підхід до боротьби з насильством проти жінок і його профілактики, включаючи побутове насильство, й застосування засобів ефективного захисту жінок проти насильства;

 

Наявність удосконаленої нормативно-правової бази, реалізація її положень з питань, пов’язаних їх сексуальної експлуатацією та насильством щодо дітей.

 

КОНТАКТИ

 

За додатковою інформацією звертайтеся, будь ласка, за такою адресою:

 

Judicial Co-operation, Trafficking and Sexual Exploitation Unit

Economic Crime Division

Directorate General of Human Rights and Legal Affairs

Council of Europe

F-67075 Strasbourg Cedex

тел.:     +33 3 88412851

факс:    fax +33 3 88412764

e-mail: danuta.wisniewska-cazals@coe.int

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *