Проект закона по усыновлению. Украина

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

ЮМ. АЗАРОВ

    ” 2010 р.

Закон УкраЇни

Про внесення змін до Сімейного кодексу
України  щодо особливостей усиновлення
окремих категорій дітей
_______________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21—22, ст. 135) такі зміни:

1) частину першу статті 212 доповнити пунктами 11—13 такого змісту:

“11) за станом здоров’я потребують стороннього догляду;

12) є особами без громадянства;

13) перебувають у шлюбі з особою, яка відповідно до пунктів 3—6, 8 і 10 цієї статті не може бути усиновлювачем.”;

2) частину четверту статті 214 доповнити абзацом такого змісту:

“Для взяття неповнолітньої дитини на облік дітей, які можуть бути усиновлені, потрібна її згода, якщо за станом здоров’я та рівнем розвитку дитина може її висловити.”;

3) частину другу статті 215 викласти в такій редакції:

“2. Облік громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дітей, ведеться виключно урядовим органом державного управління з усиновлення та захисту прав дитини у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.”;

4) у частині першій статті 216 слова “або осіб без громадянства” виключити;

5) у статті 219 частину першу доповнити пунктом 5 такого 

змісту:

“5) протягом двох місяців після народження дитини не забрали її на виховання до себе в сім’ю та запис про них у Книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до статті 135 цього Кодексу.”;

6) частину першу статті 221 викласти в такій редакції:

“1. На усиновлення дитини, над якою встановлено опіку або піклування, потрібна письмова згода опікуна або піклувальника, якщо він є родичем дитини.

На усиновлення дитини, над батьками якої встановлено опіку або піклування, потрібна письмова згода опікуна або піклувальника, незалежно від згоди батьків.”;

7) назву розділу VI викласти в такій редакції:

“Розділ VI. Особливості усиновлення дітей громадянами України, які проживають за її межами, та іноземцями”;

8) у статті 283:

частину другу викласти в такій редакції:

“2. Дитина, яка є громадянином України, може бути усиновлена іноземцем, якщо вона перебуває не менш як один рік на обліку в урядовому органі державного управління з усиновлення та захисту прав дитини.

Усиновлення може бути здійснене до закінчення зазначеного строку, якщо:

1) усиновлювач є родичем дитини;

2) дитина страждає на хворобу, що внесена до спеціального переліку хвороб, затвердженого Міністерством охорони здоров’я України;

3) здійснюється усиновлення усіх рідних братів і сестер в одну сім’ю, якщо один або декілька з них перебувають на обліку в урядовому органі державного управління з усиновлення та захисту прав дитини не менш як один рік.”;

абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:

“3. Дитина може бути усиновлена іноземцем, якщо не виявилось громадянина України, який бажав би її усиновити або взяти на виховання до себе в сім’ю.”;

9) текст статті 286 викласти в такій редакції:

“1. Усиновлення іноземцем дитини, яка є іноземцем або особою без громадянства, здійснюється в Україні відповідно до 

законів України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.”.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

 

ПРОЕКТ Вноситься 
Кабінетом Міністрів України ЮМ. АЗАРОВ “ ” 2010 р. Закон УкраЇни Про внесення змін до Сімейного кодексу 
України щодо особливостей усиновлення 
окремих категорій дітей
_______________________________________ Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 1. Внести до Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21—22, ст. 135) такі зміни: 1) частину першу статті 212 доповнити пунктами 11—13 такого змісту: “11) за станом здоров’я потребують стороннього догляду; 12) є особами без громадянства; 13) перебувають у шлюбі з особою, яка відповідно до пунктів 3—6, 8 і 10 цієї статті не може бути усиновлювачем.”; 2) частину четверту статті 214 доповнити абзацом такого змісту: “Для взяття неповнолітньої дитини на облік дітей, які можуть бути усиновлені, потрібна її згода, якщо за станом здоров’я та рівнем розвитку дитина може її висловити.”; 3) частину другу статті 215 викласти в такій редакції: “2. Облік громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дітей, ведеться виключно урядовим органом державного управління з усиновлення та захисту прав дитини у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.”; 4) у частині першій статті 216 слова “або осіб без громадянства” виключити; 5) у статті 219 частину першу доповнити пунктом 5 такого змісту: “5) протягом двох місяців після народження дитини не забрали її на виховання до себе в сім’ю та запис про них у Книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до статті 135 цього Кодексу.”; 6) частину першу статті 221 викласти в такій редакції: “1. На усиновлення дитини, над якою встановлено опіку або піклування, потрібна письмова згода опікуна або піклувальника, якщо він є родичем дитини. На усиновлення дитини, над батьками якої встановлено опіку або піклування, потрібна письмова згода опікуна або піклувальника, незалежно від згоди батьків.”; 7) назву розділу VI викласти в такій редакції: “Розділ VI. Особливості усиновлення дітей громадянами України, які проживають за її межами, та іноземцями”; 8) у статті 283: частину другу викласти в такій редакції: “2. Дитина, яка є громадянином України, може бути усиновлена іноземцем, якщо вона перебуває не менш як один рік на обліку в урядовому органі державного управління з усиновлення та захисту прав дитини. Усиновлення може бути здійснене до закінчення зазначеного строку, якщо: 1) усиновлювач є родичем дитини; 2) дитина страждає на хворобу, що внесена до спеціального переліку хвороб, затвердженого Міністерством охорони здоров’я України; 3) здійснюється усиновлення усіх рідних братів і сестер в одну сім’ю, якщо один або декілька з них перебувають на обліку в урядовому органі державного управління з усиновлення та захисту прав дитини не менш як один рік.”; абзац перший частини третьої викласти в такій редакції: “3. Дитина може бути усиновлена іноземцем, якщо не виявилось громадянина України, який бажав би її усиновити або взяти на виховання до себе в сім’ю.”; 9) текст статті 286 викласти в такій редакції: “1. Усиновлення іноземцем дитини, яка є іноземцем або особою без громадянства, здійснюється в Україні відповідно до законів України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.”. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Проект закона по усыновлению. Украина: 1 комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *