Завернення Всеукраїнського Батьківського Руху

Міністру освіти і науки, молоді та спорту.

Табачнику Дмитру Володимировичу

Копії:

Депутату Верховної Ради України

Царькову Євгену Ігоровичу

Члена координаційної ради

ВГО «Батьківський комітет України»

Скворцова Олександра Олексійовича

м. Київ, _____________, тел. (095) 436-26-22

Вих. №19/01-1 від «19» січня 2011

ЗВЕРНЕННЯ

Від імені Всеукраїнського Батьківського Руху, в який входять ВГО «Батьківський комітет України», а також десятки громадських батьківських організацій із різних регіонів України, знову звертаємося до Вас із нагальним проханням розібратися із суттєвою та значимою для нас, батьків, проблемою, яку можна сформулювати таким чином «Невідповідність деяких підручників та посібників, які рекомендовані Міносвіти, науковим педагогічним принципам та моральним засадам сучасного українського суспільства». Ми вкрай стурбовані глибокою духовною кризою, яку переживає сьогодні молодіжне середовище, і яка безпосередньо стосується наших дітей.

Згідно із статтею 20 Закону України «Про охорону дитинства» «розробка навчальних програм, що застосовуються в навчальних закладах, повинна базуватися на найкращих здобутках людства у сфері культури, засадах моралі та добра, національних духовних традиціях».

Однак, на нашу думку, підтверджену численним експертами-науковцями у галузі педагогіки, та педагогами-практиками, цей базовий методологічний принцип сучасної педагогіки не завжди реалізується в деяких підручниках та програмах Міністерства. Особливо нас тривожать деякі програми, підручники та посібники, зміст яких та методичні прийоми, застосовувані у викладанні таких предметів на нашу думку та на думку ряду кваліфікованих експертів недостатньо обґрунтовані з точки зору академічної педагогічної науки, практики навчально-виховної роботи в навчальних закладах, а також з нашої точки зору, точки зору занепокоєних батьків.

В першу чергу це стосується тих предметів, які нещодавно включені в шкільну програму, та не мають довготермінового періоду практичної апробації. Особливо нас бентежать деякі положення шкільної програми курсу «Основи здоров’я», яка впроваджена як наскрізний курс в 1-9 класах, і яку, за нашими даними, мають упроваджувати і у старшій школі. Особливу тривогу в нас те, чому навчають наших дітей за допомогою підручників «Основи здоров’я» авторів Воронцової Т.В. та Пономаренка В.С.

Ми неодноразово направляли наші стурбовані звернення до Вашого відомства: вих. №28 від 22.02.2010, вих. № 46 від 17.09.2010, вих. №10/11-05 від 05.11.2010, вих. №10/11-05-4 від 15.11.2010 (копії цих звернень додаємо в додатках). Однак на ці листи ми або не отримували відповіді взагалі, або отримували відповіді формальні, недостатньо компетентні, які лише свідчать про небажання відповідних чиновників Вашого відомства вступати в конструктивний діалог.

Крім того, ми спрямували запити у відповідні наукові академічні установи та отримали відповіді, які значною мірою підтверджують наші висновки про неприпустимість використання названих підручників у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів та ПТНЗ. Негативні відгуки на вищезазначені програми надали доктори та кандидати педагогічних наук, член-кореспонденти НАПН України, практикуючі педагоги, проректори з навчально-виховної роботи низки ВУЗів України.

Негативні рецензії написали:

Зязюн І. А. — академік НАПН України, доктор філософських наук, професор, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України;

Лактіонова Г.М. — доктор педагогічних наук, Заслужений працівник освіти України, старший науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України;

Хайруліна В.М. — член-кореспондента НАПН України, кандидат педагогічних наук, директор Українського коледжу ім. В.О.Сухомлинського;

Щербак О.І. ‑ член-кореспондент НАПН України, кандидат педагогічних наук, директор Київського професійно-технічного коледжу ім. А.Макаренка;

Шимановський М.М. – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Хоменко Ю.Т. – Голова Ради гуманітарної освіти і виховання, Проректор з навчально-виховної роботи Національного гірничого університету;

Іваненко В.В. – Професор, Проректор з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді Дніпропетровського національного університету;

Терещенко В.С. – Проректор з науково-педагогічної роботи Національної металургійної академії України,

Рижова О.П. – Проректор з науково-педагогічної роботи Українського державного хіміко-технологічного університету,

Охмат П.К. – Проректор з науково-педагогічної роботи Дніпропетровського державного аграрного університету,

Приходько А.П. – доктор техн.наук, професор, Проректор з науково-педагогічної та навчально-виховної роботи Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

Копії рецензій надаємо в додатках.

Однак, незважаючи на такі негативні висновки стривоженої наукової академічної спільноти, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, на наше здивування, продовжує співробітничати та підтримувати авторів Воронцову Т.В. та Пономаренко В.С., незважаючи на те, що вони не можуть вважатися ні науковцями-спеціалістами у галузі педагогіки (В.С. Пономаренко – кандидат технічних наук, Т. Воронцова – аспірант, яка не має захищеної дисертації), ні педагогами (обидва автори ніколи не працювали у навчальних закладах України, та не мають педагогічного стажу). До того ж варто підкреслити, що названі автори є також і засновниками фірми «АЛАТОН», яка і є видавцем навчально-педагогічної літератури «Основи здоров’я», фактично перетворюючи Т.Воронцову та В.Пономаренка в звичайних заробітчан, які переймаються виключно проблемою особистого прибутку. До того ж фірма щедро фінансується іноземними структурами за рахунок численних грантів.

Ми маємо намір налагодити конструктивний діалог між представниками Всеукраїнського батьківського руху і МОН України з обговорення питань здорового способу життя та статевого виховання дітей, що мають прямий вплив на морально-етичний стан суспільства і впливають на демографічну ситуацію в Україні.

У своєму листі до МОН України Вих. № 10/11-05 від 05.11.2010 ми члени, Всеукраїнського Батьківського Руху, просили забезпечити участь наших представників до обговорення всіх питань що стосуються здорового способу життя та статевого виховання наших дітей, а також сприяти участі наших представників на всеукраїнському семінарі, який проходив 10-12 листопада 2010р. включаючи наших уповноважених представників у відповідні комісії.

Нагадаю, 10-12 листопада 2010 року за адресою м. Київ, Пуща-Водиця, 14-а лінія, санаторний комплекс «Пуща Озерна» проходив всеукраїнський семінар «Охоплення учнівської молоді навчанням за програмами розвитку життєвих навичок». На даному семінарі були присутні автори вищевказаних навчально-методичних посібників Пономаренко В.С. і Воронцова Т.В., а також обласні координатори з Обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, які згідно Наказу МОН від 07.09.2009 № 833 відповідальні за підготовку педагогів і впровадження предмета «Основи здоров’я» та факультативного курсу «Школа проти СНІДу».

Незважаючи на те, що ми просили про можливість бути присутніми на цьому та всіх інших семінарах та круглих столах, нам було відмовлено у цьому без пояснення причин.

У відповіді, підписаної Н.В. Бесковою, начальником відділу, зазначено, що статеве виховання у загальноосвітніх навчальних закладах досягається відповідно до Концепції виховання якостей молоді у національній системі освіти Державного стандарту базової повної загальної середньої освіти. У цій же відповіді зазначено, що статеве вихованця здійснюється через включення відповідних відомостей у зміст різних предметів та систему позакласного виховання. Остання теза не зовсім відповідає реаліям навчально-виховного процесу у ЗН, особливо з огляду на рецензовані посібники Т.Воронцової та В.Пономаренка, для яких, судячи з усього, контроль за статевим життям молоді є основною ведучою педагогічною ідеєю.

У листі-відповіді також зазначено, що пріоритетними у навчально-виховній роботі є саме питання сімейних цінностей. Крім того, у відповіді зазначено, що з метою виховання учнівської молоді на засадах загальнолюдської моралі міністерством освіти та науки розроблена програма «Основні орієнтири виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів», яка також ґрунтується на вихованні сімейних цінностей.

З такою принциповою позицією Міністерства можна було б погодитися, якби не включений у методологію названих авторів принцип «відстрочка початку статевого життя». Справа в тім, що такий принцип у СВІТОВІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКИЦІ ТАКТУЄТСЯ ДЕЩО ІНАКШЕ, а саме: «Відстрочка початку статевого життя до початку сімейного життя». Таке зауваження суттєве з огляду на наші вимоги, оскільки мотивує високу моральність, орієнтує не на сексуальну розбещеність (почнеш займатися сексом пізніше) а на моральність сексуальності як одної з засад сімейних відносин, запоруку народження дітей у шлюбі і в коханні. Некоректне з наукової точки зору трактування такого методологічного принципу викликає серйозне занепокоєння і вимагає суттєвої корекції відповідних програм, переорієнтації їх на виховання дітей у повноцінних родинах.

Зауважимо при цьому, що у названих підручниках Т.Воронцової та В.Пономаренка ВЗАГАЛІ ВІДСУТНІ ПОСИЛАННЯ НА СІМ’Ю, РОДИННІ ЦІННОСТІ, незважаючи на декларовані Міносвіти виховні принципи.

У зв’язку з названими аргументами просимо Вас:

1.​ Запретить использование учебников и изъять их из ученого процесса. (откорректировать этот пункт)

2.​ Створити компетентну комісію з висококваліфікованих педагогів, яка могла б дати справедливу оцінку названим підручникам Т.Воронцової та В.Пономаренка,

3.​ Розробити відповідні нормативні документи, які б визначили базові принципи написання такого роду навчальних посібників та підручників, забезпечили контроль з боку науковців, кваліфікованих педагогів та батьківської громадськості та унеможливили б застосування некомпетентних та не перевірених у педагогічному експерименті методик;

4.​ Включити до складу цієї комісії представників батьківського руху зацікавлених у вихованні дітей.

Додатки:

Рецензії:

1.​ Рецензія Зязюна І. А. академіка НАПН України, доктора філософських наук, професора, директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України,
Лактіонової Г.М. доктора пед.наук, старшого наукового співробітника Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктора пед.наук – 5 стор.

2.​ Рецензія – Хайруліної В.М., член-кореспондента НАПН України, канд.пед.наук, директора Українського коледжу ім. В.О.Сухомлинського – 2 стор.

3.​ Рецензія Щербак О.І. член-кореспондента НАПН України, канд.пед.наук, директора Київського професійно-технічного коледжу ім. А.Макаренка – 3 стор.

4.​ Рецензія Шимановського М.М. канд.пед.наук, старшого наукового співробітника Інституту професійно-технічної освіти НАПН України – 14 стор.

5.​ Колективний відгук підписаний:

Хоменко Ю.Т. Голови Ради гуманітарної освіти і виховання, Проректора з навчально-виховної роботи Національного гірничого університету;

Іваненко В.В. професора, Проректора з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді Дніпропетровського національного університету;

Терещенко В.С. Проректора з науково-педагогічної роботи Національної металургійної академії України,

Рижова О.П. Проректора з науково-педагогічної роботи Українського державного хіміко-технологічного університету,

Охмат П.К. Проректора з науково-педагогічної роботи Дніпропетровського державного аграрного університету,

Приходько А.П. доктора техн.наук, професора, Проректора з науково-педагогічної та навчально-виховної роботи Придніпровської державної академії будівництва та архітектури — 3 стор.

Наочні матеріали:

6.​ Збірка тематичних відео-матеріалів, щодо предмету експертизи – 1 DVD:

​ Спеціальний кореспондент: Журналістське розслідування – Сексуальна освіта в школах. ВДТРК «Росія», 2010 р.

​ Растить, чтобы растлить.

​ Вплив ЗМІ і мультфільмів на психіку дітей, 2008 р.

​ ОБЖ в Росії

​ У Теренса два папи – відеокліп. Голландія, 2010 р.

Копії звернень в МОН:

7.​ Лист вих. №28 від 22.02.2010

8.​ Лист вих. № 46 від 17.09.2010,

9.​ Лист вих. №10/11-05 від 05.11.2010, а також супроводжувальний Лист до №10/11-05

10.​ Лист вих. №10/11-05-4 від 15.11.2010

Адреса для відповіді: _________________.

З повагою,

Член координаційної ради

Всеукраїнської громадської організації «Батьківський комітет Україна»

Скворцов О.О.

Від імені низки громадських організацій України:

Громадська організація «Рада багатодітних сімей «Материнська любов», м. Київ

Громадська організація «Батьківський комітет Хмельниччини»
Громадська організація «Батьки Одещини за дітей», м.Одеса

Громадська організація «Батьківський комітет Києва»

Громадська організація «Твереза Свята Русь», Кодаченко Валерій Валерійович, м. Алчевськ

Громадська організація «Православний батьківський комітет», Безруков Дмитро Євгенійович, м. Житомир

Громадська організація «Православний батьківський комітет», Гарагуля Любов Григорівна,

м. Вольногорськ

Громадська організація «Здорова Нація», Керестень І.З., м. Дніпропетровськ

Громадська організація «Православний батьківський комітет», Лаврентьев Геннадій Анатолійович, м. Дніпропетровськ

Громадська організація «Діти в потребі», Олеся Жупник, м. Львів

Громадська організація «Батьки Одещини за дітей», Трунов Дмитро Юрійович, м. Одеса

Православний туристичний клуб «Шлях», Марія Максимова, м. Одеса

Громадська організація «Батьківський комітет» Тетяна Мачок, м. Котовськ, Одеська область

Союз громадських організацій «Держава — це ми», Безносенко Анна Леонідівна, м. Сімферополь

Громадська організація «Відновлення», Чередніченко Людмила Василівна, м. Сімферополь

Молодіжна громадська організація «Проти течії», Ткаченко Тетяна Віталіївна, м. Сімферополь

Громадська організація «Віра до життя», Злоцкая Поліна, м. Сімферополь

Молодіжна громадська організація «Точка опори», Хрістенко Кирило Володимирович, м. Сімферополь,

Громадська організація «Загальнокримський корейський рух «Відновлення», Хван Луїза Анатольевна, м. Сімферополь

Громадська організація «Екологія і соціальний захист «Екосоц», Огай Оксана Володимирівна, м. Сімферополь

Дитяча громадська організація «Лучик», Ермак Лілія, м. Сімферополь

Кримський православний медіко-просвітницький центр «Життя», Ігнатьев Олег Сергійович, м. Сімферополь

Громадська організація «Дитячо-юнацький творчий центр ім. Свв. Кирила і Мефодія», Никіфоренко Тетяна Геннадіївна, м.Джанкой

Громадська організація «Батьківський комітет Луганщини», Шульга Олена Дмитрівна,
м. Сєвєродонецьк

Асоціація православних лікарів Дніпропетровська, Алексєєва Таїсія Володимирівна,
м. Дніпропетровськ

Громадська організація «Батьківський комітет Криму», Зельдін Володимир Леонідович,
м. Сімферополь

Громадська організація «Центр Адмірала флоту Російського Федора Ушакова», Бистріцка Лілія, м. Севастополь

Громадська організація «Нове село», Горайчук Сергій, м. Сімферополь

Благодійний фонд «Жива вода», Гарькава Валентина Євгеніївна, м. Сімферополь

Благодійна організація «Реформація суспільства», Панкова Ірина В’ячеславівна, м. Керч

Благодійна організація «Погляд у майбутнє», Худякова Олександра Александрова, м. Сімферополь

Громадська організація «Дорога до життя», Лещишин Юрій Михайлович, м. Джанкой

Громадська організація «Кримська єдність», Зеваєв Яшар Деляверовіч, м. Сімферополь

Благодійна організація «Порятунок нації», Крючков Віктор, м. Сімферополь

Благодійна організація «Лукошко», Гаврілова Галина Тимофіївна, м. Феодосія

Благодійна організація «Прекрасно бути жінкою», Чабанова Марина Миколаївна, м. Сімферополь

Благодійна організація «Процвітаючий Крим», Берестовенко Ірина Володимирівна, м. Судак

Благодійна організація «За майбутнє жінки», Коновалова Лада Валерьевна, м. Сімферополь

Благодійна організація «Центр сім’ї «Ти і я», Мачуліна Олена Андріївна, м. Сімферополь

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *