Гендер-революція

Старий термін «секс» у вжитку для сексуального розрізнення чоловіка від жінки був замінений в Об’єднаних Націях і в Європейському Союзі терміном «гендер». Під цим поняттям розуміється будь який сексуальний напрямок – гетеросексуальний, гомосексуальний, лезбіянський, бісексуальний і транс сексуальний – є однаково вагомі і повинні бути прийняті громадськістю. Причиною є перескок «обов’язкової гетеро сексуальності» і сотворіння нової людини яка має свободу вибирати свою власну статтєву ідентичність, незалежно від своєї власної біологічно визначеної статтєвості. Хто протиставляється «гендер маінстремігу» чинить дискримінацію і може бути карно переслідуваний завдяки новим анти дискримінаційним законам.

Гендер-ідеологія заатакувала в спину публічну думку в державних установах, в університетах, в школах аж до краю. Це є один центральний пункт «політікал корректнес» просунути цю ідеологію або хоча б підтримати її ствердження мовчанкою. Хто піднімає свій голос проти, повинен рахуватися з відстороненням, з втратою праці і згідно «статусу» з негайним потужнім бомбардуванням.

Прихильники ідеології , виступаючи з цінностями, такими як свобода, толерантність і анти дискримінація є готові знищити свободу думання, відсторонити того хто думає інакше і накинути свою власну тоталітарну систему. Резолюція В6-0025/2006 Європейського Парламенту, що тут пропонуємо, документально пропонує твердість цього тоталітарного духу.

Гендер-революція. Релятивізм в дії.

В одній школі Нью Йорку (…) один учитель, що навчав у цій школі 8 років, літком 2006 року відкриває те, що у нього фальшива статтєвість. Піддається медичному втручанню і приходить до школи одягнутий жінкою. Проінформовуються батьки що на протязі двох неділь учитель уже повинен би кликатись «пані», тому що вживання слова «пан» було б недопустимою дискримінацією. Деякі батьки хочуть щоб їхні діти, зрілого віку, були переведені до іншого класу, але це їм не дозволено.

Школа роз’яснює на своїй сторінці, що Гендерна Ідентичність це є певна форма слабкості і що закон про людські права цього штату в Нью Йорку і правила поводження школи забороняють усяку дискримінацію що базується на слабкості. Прохання про переведення в інший клас є оцінена як дискримінація.

Чого навчаться студенти до яких несподівано появляється професор неначе жінка і зміну статі якого вони визнають з його поведінки? На прикладі учителя бачать що стать може бути вибрана свобідно. Кожен з них, що не відчувається добре з самим собою через будь який мотив – а це не є дивно у хлопців цього віку – міг би задатися питанням: «можливо це не моя стать?» Учні християни що чули наступну фразу: «Бог сотворив людину на свій образ, на Божий образ сотворив її; чоловіком і жінкою сотворив їх» (Бут 1,27),і що бачать що це є «права людини» могти міняти свою стать, відчувають потребу знайти відповідь на питання: «Біблія є ворогом людині?»

Це є фронт античної боротьби двох непримиримих позицій. Існує об’єктивна реальність, з якої можуть випливати певні абсолютні критерії щоб розрізнити правдиве від фальшивого, добро від зла, або існує реальність тільки у розрізненні людини і тому може бути побудована і зруйнована згідно з уподобанням людини? Згідно з баченням релятивістів не існує ніякої правди, тому що реальність є плодом відчуття (релятивного). Класична філософія, навпаки, підтримує позицію що розум може визнати що Бог існує і з цього випливають абсолютні критерії для визнання правдивого і фальшивого, добра і зла. Для християн правда має одне лице і це є ім’я: Ісус Христос.

Якщо не існує ніякої можливості визначити правду, і отже за її допомогою сформулювати судження про те що є добре і що є зле, значить є можна дійти до занепаду цінностей. Що до цього жаліються трохи по всюди, і по при все воно є по трохи підтримуване усюди, перш за усе Державою і мас-медіами. Наша культура знаходиться у великій кризі і систематично проголошується, що найглибшою причиною цього є втрата цінностей.

Найважливішим полем боротьби релятивізму є статтєвість. У тварин сексуальні зв’язки є керовані інстинктом і тому у них не має ніякої свободи, отже не може вимагатися якогось вибору цінностей. Але людина на відміну від тварини може вибирати щоб панувати над статевим інстинктом або скерувати його на служіння любові або життю. Або дозволити бути опанованою ним задля власного задоволення, оминаючи прагнення до любові і до життя.

Кожна культура має норми по відношенню до сексуальності: закони, вжитки і звичаї. Вони є закорінені до старої культури в серці людини, якої сумління не є досліджене, що є добре, а що є зле в плані сексуальності і є накинені без милосердя.

В нашій культурі спостерігаємо, що соціальні норми, що одного часу пов’язували сексуальність з шлюбом чоловіка і жінки, отже з чоловіком і жінкою дорослими і що не є родичами, сьогодні є зруйновані. Т.зв. «сексуальне визволення» провадить до свободи, що не знає цілої відповідальності щодо молоді і щодо майбутнього. Знаки культурного занепаду є очевидні і крім цього сексуальна революція простягається до завжди нових границь.

Чоловік і жінка: соціальний склад?

У наш час зустрічаємось з найбільш екстремальним проявом релятивізму, що ніколи не можливо було б уявити. Є заперечуване те, що для кожної людини є очевидним і від початку існування людства є натуральним, як існування дня і ночі: людське буття існує у своїй двоїстій природі: як чоловік і як жінка. Хто ще не ввійшов в контакт з цією думкою її вважатиме як продукт якогось хворого думання. Але це точка зору, поступово за останні 10 років стала лінією, що керує політикою Об’єднаних Нації Європейського Союзу, та національних управлінь і провадить до соціальної революції, що потрясає основи людства.

Сексуальна відмінність між чоловіком і жінкою роз’яснюється, як соціальний склад, тобто видумкою «гетеро-сексуального патріархату». В такий спосіб, випливає, що не тільки є дискримінована меншість, але що в загальному є недозволено обмежена свобода людини. Що нібито існує якась гетеро сексуальність, яка повинна би бути перевершена (перескочена) в той час, як людини повинна б сама визначити свою власну «соціальну сексуальність» (стать) незалежно від «біологічної сексуальності (статі)». Боротьба провадиться зі штучним терміном «гендер». Цей термін означав у своєму оригінальному значенні граматичне походження певного (якогось) слова. На світовій конференції про «Популяцію Каіро» в 1994р. і на світовій конференції жінок 1995р. феміністки, завдяки певній маніпуляції, змогли замінити термін «стать» на визначення «гендер», так, щоб замінилося визначення статевої приналежності між чоловіком та жінкою, можливістю суб’єктивного вибору. Завдяки рішенням Об’єднаних Націй та Європейського Союзу, в певних державах, термін «гендер» стався політично. Стратегією. Кожен має можливість вибрати чи буде чоловіком чи жінкою і повинен вбрати свою власну ідентичність, як: гомосексуаліст, бісексуаліст, трансексуаліст, або інше, ще від часу свого дитинства.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *