ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні» (далі – законопроект) розроблено на виконання низки доручень Кабінету Міністрів України за результатами засідань Координаційного центру з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Законопроект розроблено з метою врахування міжнародних стандартів та рекомендацій у сфері захисту прав та свобод людини і громадянина, а також зауважень до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», висловлених експертами Європейського Союзу та Ради Європи щодо: визначення термінів, які вживаються у Законі; розширення переліку ознак, дискримінація за якими забороняється; сфери дії Закону; форм дискримінації; повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами в даній сфері правового регулювання є: Конституція України, Загальна декларація прав людини, Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», а також законодавчі акти України у сфері захисту прав та свобод людини і громадянина.

Проект Закону не належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до acquis communautaire, визначених Загальнодержавною програмою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженою Законом України від 18 березня 2004 року № 1629-IV.

Проект Закону за предметом правового регулювання відповідає Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та протоколів до неї.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект погоджено: без зауважень — Міністерством фінансів; із зауваженнями, які враховано частково — Міністерством закордонних справ та Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект не потребує проведення громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект стосується соціально-трудової сфери, однак не потребує узгодження із уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, оскільки запропоновані зміни до Кодексу законів про працю України безпосередньо випливають із Конституції України та Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону дозволить забезпечити врахування в Законі України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» міжнародних стандартів та рекомендацій у сфері захисту прав та свобод людини і громадянина, а також узгодити законодавчі акти України з положеннями зазначеного Закону.

Міністр О.В. Лавринович

«___________» 2013 р.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *