Запит про проведення громадської експертизи

                                                                                 Міністерство юстиції України

                                                                                  01001, м. Київ, вул. Городецького 13

                                                                                  Громадської організації

                                                                                  (НАЗВА ГО)

Вих.№

 

ЗАПИТ

Про проведення громадської експертизи

 

Відповідно до цього запиту інститут громадського суспільства, зазначений вище, — розпочинає громадську експертизу діяльності Міністерства юстиції України:

 • із метою:

вивчення доцільності впровадження у законодавство України змін із питань кримінальної відповідальності неповнолітніх, створення системи спеціалізованих судів ювенальної юстиції та інших аналогічних органів, впровадження механізмів посилення нагляду та контролю над реалізацією прав дитини, а також інших заходів, спрямованих на захист інтересів дітей;

встановлення наявності або відсутності у запропонованих змінах до законодавства звуження змісту та обсягу прав батьків по відношенню до дітей, наявності небезпеки корупційних зловживань з боку посадових осіб органів державної влади, дотримання збалансованості у питаннях надання органам влади додаткових повноважень та одночасної відповідальності посадових осіб за порушення прав та свобод громадян можливими зловживаннями.

 

 • по предмету:

1). Дотримання Міністерством юстиції положень постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» при підготовці проекту Указу Президента України від 24 травня 2011 року № 597/2011 «Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні».

2). Наукової обґрунтованості заходів, запропонованих до впровадження Концепцією розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, затвердженої Указом Президента України від 24 травня 2011 року № 597/2011.

3) Практичної обґрунтованості, безпечності та відсутності негативних фактів застосування в міжнародній практиці заходів, запропонованих до впровадження Концепцією розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, затвердженої Указом Президента України від 24 травня 2011 року № 597/2011.

4) Наявності у Міністерстві юстиції України пропозицій змін до законодавства України, що посилюють захист прав дітей з боку держави, шляхом надання додаткових повноважень органам виконавчої влади по здійсненню контрольно-наглядових повноважень відносно сімей, а також батьків, у тому числі таких змін, що можуть потягнути звуження прав батьків або встановлення додаткових обов’язків.

5) Наявності у Міністерства юстиції України пропозицій щодо захисту та впровадження гарантій невтручання у особисте сімейне життя громадян – батьків та їх дітей, гарантій не порушення прав батьків на особисте виховання дитини, встановлення відповідальності державних органів України за необґрунтоване втручання у сімейні відносини.

6) Наявності у Міністерства юстиції України інформації по фактах незаконного відібрання дітей та позбавлення батьківських прав, спричинення батькам та дітям шкоди з боку органів державної влади необґрунтованим втручанням у сімейне виховання, зловживання посадовими особами служб у справах дітей, органів опіки та піклування наданими їм повноваженнями, аналізу цієї інформації та її врахування при впровадженні змін до законодавства України, що стосується прав дітей.

5) Взаємовідносин Міністерства юстиції України із іншими юридичними та фізичними особами, іншими державами, — у питаннях обміну досвідом щодо питань захисту прав дітей, отримання від вказаних осіб консультативної, фінансової, методичної та іншої допомоги, надання Міністерством юстиції України інформації вказаним особам по питаннях, що стосуються захисту прав дитини в Україні.

6) Впровадження у системі підготовки кадрів для органів опіки та піклування, служб у справах дітей, інших державних службовців методичних курсів, тренінгів, семінарів – та змісту цих методичних рекомендацій, їх авторів, джерел фінансування.

 

Для проведення громадської експертизи, відповідно до пункту 4 Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 року № 976, Міністерству юстиції України необхідно подати інституту громадянського суспільства – ініціатору громадської експертизи, за адресою, зазначеною вище — наступні документи та матеріали:

 

 1. Інформацію та документи щодо дотримання вимог пункту 14 постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», а саме — надати:

— розроблений план заходів з організації та проведення обговорення;

— зібрану та проаналізовану Міністерством інформацію про оцінку громадськістю ефективності запропонованого органом виконавчої влади шляху вирішення питання;

— інформаційні, аналітичні та інші матеріали, які були опрацьовані Міністерством юстиції при виробленні моделі кримінальної юстиції для неповнолітніх, які були використані при розробці Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, затвердженої Указом Президента України від 24 травня 2011 року № 597/2011;

— сформовані експертні пропозиції щодо альтернативного вирішення питання;

— інформаційне повідомлення, яке відповідає вимогам пункту 15 постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

 1. Надати усі зауваження та пропозиції, які були надані учасниками обговорення проекту «Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» — для їх опрацювання та вироблення альтернативного варіанту Концепції, яка відповідає баченню громадськості стосовно вказаного питання.
 2. Надати копії протоколів конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зустрічей з громадськістю, які повинні були складатись відповідно до вимог пункту 19 постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», постанови Кабінету Міністрів України від 06 січня 2010 року № 10, які проводились стосовно «Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні».
 3. Надати матеріали, на підставі яких було розроблено проект Концепції, що затверджений Указом Президента України від 24 травня 2011 року, у тому числі матеріали наукових досліджень доцільності впровадження заходів, запропонованих у Концепції, їх суспільної корисності.
 4. Надати матеріали, що аналізувались Міністерством юстиції України при вивченні практичного досвіду моделей кримінальної юстиції.
 5. Надати відомості про суми грошових коштів, витрачені за рахунок бюджету та інших джерел (із вказівкою джерела фінансування) – на дослідження доцільності впровадження заходів, запропонованих Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, популяризацію цих заходів та інших напрямків, пов’язаних із прийняттям цього нормативно-правового акту.
 6. Надати інформацію про проекти нормативних актів, що розробляються для реалізації Концепції, авторів цих проектів, а також вказати відомості про дотримання процедури громадського обговорення пропонованих змін.
 7. Надати наявні в Міністерстві юстиції України проекти та пропозиції змін до законодавства України, що посилюють захист прав дітей з боку держави, шляхом надання додаткових повноважень органам виконавчої влади по здійсненню контрольно-наглядових повноважень відносно сімей, а також батьків, у тому числі таких змін, що можуть потягнути звуження прав батьків або встановлення додаткових обов’язків
 8. Надати наявні в Міністерстві юстиції України пропозиції щодо захисту та впровадження у законодавство України гарантій невтручання у особисте сімейне життя громадян – батьків та їх дітей, гарантій не порушення прав батьків на особисте виховання дитини, встановлення відповідальності державних органів України за необґрунтоване втручання у сімейні відносини.
 9. Надати наявну в Міністерстві юстиції України інформацію по фактах незаконного відібрання дітей та позбавлення батьківських прав, спричинення батькам та дітям шкоди з боку органів державної влади необґрунтованим втручанням у сімейне виховання, зловживання посадовими особами служб у справах дітей, органів опіки та піклування наданими їм повноваженнями, аналізу цієї інформації та її врахування при впровадженні змін до законодавства України, що стосується прав дітей.
 10. Надати наявну в Міністерстві юстиції України інформацію про взаємовідносини Міністерства юстиції України із іншими юридичними та фізичними особами, іншими державами, — у питаннях обміну досвідом щодо питань захисту прав дітей, отримання від вказаних осіб консультативної, фінансової, методичної та іншої допомоги, надання Міністерством юстиції України інформації вказаним особам по питаннях, що стосуються захисту прав дитини в Україні.
 11. Надати наявну в Міністерстві юстиції України інформацію про впровадження у системі підготовки кадрів для органів опіки та піклування, служб у справах дітей, інших державних службовців методичних курсів, тренінгів, семінарів – та змісту цих методичних рекомендацій, їх авторів, джерел фінансування.

 

Інформація та документи, перелічені вище, необхідно подати інституту громадського суспільства, що запитує вказану інформацію у термін, передбачений Законом України «Про доступ до публічної інформації».

У тому числі, відповідно до пункту 4 Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 976 від 05.11.2008 року орган виконавчої влади після надходження від інституту громадянського суспільства письмового запиту щодо проведення громадської експертизи:

1) видає у тижневий строк наказ (розпорядження) про проведення такої експертизи і заходів, пов’язаних з підготовкою матеріалів, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові та посади особи (осіб), відповідальної (відповідальних) за забезпечення взаємодії з інститутом громадянського суспільства, зміст якого доводить до відома інституту громадянського суспільства, що ініціює проведення громадської експертизи, протягом трьох днів з моменту його видання;

2) утворює у разі потреби робочу групу для підготовки матеріалів із залученням представників інституту громадянського суспільства, що ініціює проведення громадської експертизи;

3) розміщує у тижневий строк інформацію про надходження запиту щодо проведення громадської експертизи та заходи, здійснені органом виконавчої влади з метою сприяння її проведенню, на власному веб-сайті;

4) подає інституту громадянського суспільства матеріали або завірені в установленому порядку їх копії з урахуванням вимог та строку, визначених Законом України «Про інформацію».

 

Згідно із пунктом 5 вказаного вище Порядку посадові особи органу виконавчої влади не повинні перешкоджати проведенню громадської експертизи та втручатись у діяльність інституту громадянського суспільства, пов’язану з її проведенням.

 

 

Голова (ПІБ)

ГО (НАЗВА ГО)     — підпис, печатка (якщо є)

 

Адреса для відповіді:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *