Інформаційний запит по «Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні»

Міністерство юстиції України

01001, м. Київ, вул. Городецького, 13

Назва Громадської організації

 

Вих.№

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

            В порядку статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

08 листопада 2010 року Міністерством юстиції було проведено круглий стіл на тему «Консультації з громадою щодо реформування кримінальної юстиції для неповнолітніх», у якому прийняли участь представники громадськості.

В ході проведення вказаного круглого столу мали місце наступні організаційні недоліки, які не дозволили громадськості вивчити запропоновані міністерством юстиції обґрунтування необхідності прийняття проекту нормативно-правового акту – «Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» та надати свої пропозиції щодо його змісту:

1.Учасники круглого столу не отримали завчасно аналітичні матеріали та інформацію щодо змісту виступів доповідачів круглого столу.

2. Доповіді учасників круглого столу, які отримали слово для виступу стосувались лише загальних питань теми реформування кримінальної юстиції і містили інформацію про загальну характеристику питання правосуддя відносно молоді (Н. Крестовська), питання дотримання кримінально-процесуального законодавства та захисту прав дітей у системі МВС (О. Лазаренко), питання притягнення до відповідальності неповнолітніх осіб за чинним кримінально-процесуальним законодавством (О. Шаповалова), питання відновлювального правосуддя (Н. Прокопченко – лише частково висвітлила модель відновлювального правосуддя), Ю. Луценко – не доповів фактичний зміст корекції, реабілітації і реінтеграції неповнолітніх правопорушників.

Таким чином учасникам круглого столу не було повідомлено про фактичний зміст реформ, які пропонуються, а також не було надано можливості з`ясувати це шляхом постановки питань доповідачам.

3. Зовсім не було надано ані матеріалів, ані проведено будь-якого обговорення по питаннях:

— обґрунтування необхідності реформування кримінальної юстиції;

— визначення причин та чинників, що впливають на вчинення неповнолітніми злочинів із обґрунтуванням позитивного впливу на вказані чинники пропонованих реформ;

— дослідження досвіду країн, що застосували у своїй практиці нові моделі кримінальної юстиції щодо неповнолітніх;

— конкретних новацій та змін, які будуть впроваджуватись в Україні у випадку прийняття рішення про впровадження нової моделі кримінальної юстиції неповнолітніх;

— наявності негативних висновків громадськості країн Європи, Канади відносно результатів реформування кримінальної юстиції, а також негативних наукових та урядових досліджень із цього питання;

— наявності висновків провідних наукових установ України (кафедр кримінального та кримінально-процесуального права, кримінології) щодо можливості впровадження в Україні нових систем кримінальної юстиції щодо неповнолітніх.

4. Учасники круглого столу не мали можливості визначити доповідача із числа присутніх осіб, або спільного доповідача-експерта для висвітлення протилежної позиції – обґрунтування відсутності необхідності впровадження кримінальної юстиції неповнолітніх запропонованої моделі та висвітлення критики проекту нормативно-правового акту, який був запропонований для обговорення.

5. Не всі учасники круглого столу мали можливість поставити доповідачам питання або висловити свої пропозиції або зауваження стосовно їх доповідей.

6. Був відсутній регламент виступу представників від громадських організацій, запрошених до обговорення нормативно-правового акту, тому загалом круглий стіл не забезпечив не тільки реального обговорення питання, а і навіть стислого розуміння повного обсягу проблеми усіма учасниками громадського обговорення.

Враховуючи те, що запропонована до обговорення «Концепція розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» має велике суспільне значення та впиватиме на подальше розроблення законодавства, яке змінить системні моделі притягнення до відповідальності молоді, консультації із громадськістю стосовно вказаного питання повинні мати ретельну підготовку із направленням учасникам круглого столу змістовної інформації відносно доповідей учасників, а також із наданням регламенту кожному учаснику круглого столу для висловлення своїх міркувань та зауважень, — у іншому випадку слід констатувати, що фактичне обговорення або консультації відсутні, а круглий стіл замість формату рівного спілкування має форму виступу (доповіді) представників з боку Міністерства юстиції без можливості навіть висловлення думки громадськості і отже носить формальний характер.

Нам відомо, що у даний час Концепція впроваджена у дію без фактичного громадського обговорення, із порушенням вимог чинного законодавства.

Із огляду на викладене, із метою з`ясування дотримання Міністерством юстиції положень чинного законодавства, а саме — забезпечення виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»,

 

ПРОШУ:

  1. Надати у письмовому вигляді або на відповідних носіях, або іншим чином – відомості щодо дотримання вимог пункту 14 постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», а саме — надати:

— розроблений план заходів з організації та проведення обговорення;

— зібрану та проаналізовану Міністерством інформацію про оцінку громадськістю ефективності запропонованого органом виконавчої влади шляху вирішення питання;

— інформаційні, аналітичні та інші матеріали, які були опрацьовані Міністерством юстиції при виробленні моделі кримінальної юстиції для неповнолітніх, яка береться за основу для розробки проекту нормативно-правового акту, який обговорюється — для надання відповідних зауважень громадськості;

— сформовані експертні пропозиції щодо альтернативного вирішення питання;

— інформаційне повідомлення, яке відповідає вимогам пункту 15 постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

  1. Надати усі зауваження та пропозиції, які були надані учасниками обговорення проекту «Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» — для їх опрацювання та вироблення альтернативного варіанту Концепції, яка відповідає баченню громадськості стосовно вказаного питання.
  2. Надати копії протоколів конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зустрічей з громадськістю, які повинні були складатись відповідно до вимог пункту 19 постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», постанови Кабінету Міністрів України від 06 січня 2010 року № 10, які проводились стосовно «Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» та Указу Президента України, яким пропонується її затвердження.
  3. Надати матеріали, на підставі яких Вами було розроблено проект Концепції, що затверджений Указом Президента України від 24 травня 2011 року.

 

Голова Назва Громадської організації

П.І.Б. Керівника ГО                                    підпис, печатка ( якщо є )

 

Адреса для відповіді:

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *